Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Szkoła Tańca Evolution, Firma Handlowo-Usługowa s.c. Agnieszka Filipczak, Łukasz Wiśniewski, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 697-301-32-58, REGON: 120960299  za pośrednictwem Serwisu zlokalizowanego pod adresem http://szkolatancaevolution.pl/ 2. Każdy, kto zamierza skorzystać z Serwisu oraz oferowanych usług zobowiązany jest zapoznać się z jego Regulaminem. 3. Korzystając … Czytaj dalej Regulamin Serwisu