Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU

 1. Postanowienia ogólne
 1. 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Szkoła Tańca Evolution, Firma Handlowo-Usługowa s.c. Agnieszka Filipczak, Łukasz Wiśniewski, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 697-301-32-58, REGON: 120960299  za pośrednictwem Serwisu zlokalizowanego pod adresem http://szkolatancaevolution.pl/

 2. 2. Każdy, kto zamierza skorzystać z Serwisu oraz oferowanych usług zobowiązany jest zapoznać się z jego Regulaminem.

 3. 3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 4. 4. W sytuacji, gdy zasady korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu regulowane są szczególnymi regulacjami (odrębne regulaminy dla poszczególnych usług), 5. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i stosować również te postanowienia szczegółowe.

 5. 6. O ile nie zastrzeżono inaczej w odrębnych regulaminach, niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu.

Metody płatności

 1. Usługobiorca, po upływie Okresu testowego (jeżeli taki został mu przyznany przez Usługodawcę) i kontynuacji Umowy, zgodnie z par. 12 ust. 1, uiszcza, z góry, w odstępach 30-dniowych miesięczne opłaty z tytułu świadczenia Usług.

 2. Dopuszczalne metody płatności to: a) karta płatnicza za pośrednictwem usługi easycart.pl realizowanej poprzez platformę płatniczą Stripe. Usługobiorca podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności. Dokumenty te są podlinkowane na stronie koszyka zakupowego; b) przelew bankowy na podstawie faktury proforma wystawionej przez Usługodawcę.

 3. Pierwsza opłata dokonywana przy zawarciu Umowy, o czym mowa w par. 4 realizowana jest tylko i wyłącznie przy użyciu karty płatniczej. W przypadku gdy Usługodawca dokona co najmniej 7 nieudanych (np. z powodu braku środków) prób ściągnięcia opłaty z karty płatniczej, uważa się, że Usługobiorca rezygnuje ze świadczenia Usługi i umowa rozwiązuje się.

 4. Usługodawca w pierwszej kolejności miesięczną opłatę za świadczenie Usług, ściągnie z karty płatniczej Usługobiorcy (podanej przy procesie zamówienia Usługi). W przypadku nieudanej próby obciążenia karty, do Usługobiorcy wysyłany jest e-mail informujący o tym fakcie, jednocześnie przekazywane są informacje o alternatywnych metodach płatności. W przypadku braku zapłaty, Usługodawca podejmie kolejne próby ściągnięcia środków z karty. Po co najmniej 7 nieudanych (z powodu braku środków) prób ściągnięcia opłaty z karty płatniczej, uważa się, że Usługobiorca rezygnuje ze świadczenia Usługi i Umowa rozwiązuje się.

 5. Faktury VAT wystawiane są przez serwis easycart.pl automatycznie po zrealizowanym zamówieniu, przesyłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu oraz dostępne do pobrania w indywidualnym koncie Zleceniobiorcy utworzonym przez easycart.pl. W przypadku Usługobiorców będących Konsumentami, faktury na zgłoszone żądanie wystawiane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dołącz do naszej społeczności! Wypełnij formularz teraz, aby ubiegać się o nowe możliwości rozwoju. Skontaktujemy się z Tobą, aby omówić kolejne kroki. Nie przegap!

Rozpocznij pasję swojego dziecka już dziś.

Zapisz Swoje Dziecko na zajęcia taneczne z trenerami Szkoły Tańca Evolution.